Основна школа "Бранислав Нушић" Смедерево
О школи
Настава
Документација
Претрага
Унесите појам који тражите:

Стручни активи и тимови за 2018/19. годину:
Основна школа "Бранислав Нушић" Смедерево / skolanusic@gmail.com
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Обрасци:
Евиденција
др кор рада
Информација о догађају
Извештај о ПВР
Образац за пријаву насиља или повреде
Решење о ПВР
Планирање ПВР
Решење о изрицању мере
Захтев директору
Тим за инклузију

Персонализовани програм наставе и учења
Праћење и вредновање
Тим за професионални развој

Документ о стручном усавршавању у установи