Основна школа "Бранислав Нушић" Смедерево
О школи
Настава
Документација
Претрага
Унесите појам који тражите:

                         Бранислав Нушић

Бранислав Нушић (8. 10.1864 - 19.01.1938. године) - књижевник, драмски писац и приповедач. Члан Српске академије наука и уметности. Дипломата, потом управник Народног позоришта у Београду и позоришта у Новом Саду. Оставио је разноврстан књижевни опус у коме комедије заузимају централно место. Нушићев хумор је нарочито сугестиван и инвентиван када је усмерен на власт и појаве малограђанског живота. Подмитљивост, лицемерство чиновничког апарата, ситносопственички егоизам малограђанског слоја и примитивност политичког система најчешће су теме његових комедија, од којих су најпознатије: „Народни посланик", „Сумњиво лице", „Протекција", „Госпођа министарка", „Ожалошћена породица", „Покојник"...
Мајстор је у развијању комичних заплета. Комедија и интриге и комедија ситуације су највише одговарали његовом, пре свега, духовитом и ведром хумору. У драмама „Иза божјих леђа", „Јесења киша", „Данак у крви", „Хаџи-Лоја" итд, као и у прози („Приповетке једног каплара", роман „Деветсто петнаеста") ограничен је својим патријархалним погледом на живот. Изузетак чине хумористички писани „Аутобиографија" и роман „Општинско дете".
Основна школа "Бранислав Нушић" Смедерево / skolanusic@gmail.com