Основна школа "Бранислав Нушић" Смедерево
О школи
Настава
Документација
Претрага
Унесите појам који тражите:

Основна школа "Бранислав Нушић" Смедерево / skolanusic@gmail.com
                   Летопис школе

2017 - 2018. година

Бројно стање

Евиденција активности

Извештај - сарадња са локалном заједницом

Извештај - школски спорт

Извештај о раду школске библиотеке

Извештај о сарадњи са породицом

Извештај тима за заштиту деце

Културне активности

Посебне дипломе

Заштита животне средине

Завршни испит


2016 - 2017. година

Бројно стање

Евиденција активности

Наставни и ненаставни кадар

Посебне дипломе

Реализација културних активности

Реализација школског спорта

Успех ученика на крају школске године

Завршни испит


2015 - 2016. година

Бројно стање

Евиденција активности

Наставни кадар

Ненаставно особље

Посебне дипломе

Успех ученика на крају године

1. полугодиште:

Извештај библиотеке

Извештај САРСП

Извештај Тима за заштиту деце

Извештај Тима за заштиту животне средине

Културне активности

Програм социјалне заштите ученика

Сарадња са локалном заједницом

Сарадња са породицом

Спортске активности

2. полугодиште:

Извештај библиотеке

Извештај САРСП

Извештај Тима за заштиту животне средине

Културне активности

Професионална оријентација ученика

Програм социјалне заштите ученика

Самовредновање и вредновање рада школе

Сарадња са локалном заједницом

Сарадња са породицом

Извештај о раду СТИО тима2014 - 2015. година

Извештај Тима за заштиту деце

Посебне дипломе

Сарадња са локалном заједницом

Сарадња са породицом

Ученици

Угледни часови

Успех на крају школске године

Запослени

Годишњи извештај о културним активностима у школи

Школски спорт2013 - 2014. година

Евиденција активности

Извештај Тима за заштиту деце

Сарадња са локалном заједницом

Сарадња са породицом

Ученици

Угледни часови

Запослени