Основна школа "Бранислав Нушић" Смедерево
О школи
Настава
Документација
Претрага
Унесите појам који тражите:

Основна школа "Бранислав Нушић" Смедерево / skolanusic@gmail.com
                  Историја и постојање школе

Решењем Скупштине општине Смедерево бр. 610-26 од 18. маја 1973. године на подручју Месне заједнице Лештар основана је, шеста по реду, основна школа у Смедереву. Школа је добила назив по нашем чувеном књижевнику Браниславу Нушићу, који је једно време живео и учио школу у Смедереву. Истим решењем извршена је реорганизација и одређено подручје са којег ученици похађају наставу у новој школи са тачно назначеним улицама.
Школа је почела да ради 1. септембра 1974. године, а у нову школску зграду уселила се 16. децембра исте године. Ученици су добили на коришћење модерну зграду, савремено опремљену наставним средствима и училима. Укупна површина школског простора у објекту износи 3995,90 м2.
Прве године школа је имала 633 ученика који су били распоређени у 22 одељења (10 одељења разредне и 12 одељења предметне наставе). Први ученик генерације био је Небојша Јоковић (8-1), а први спортиста генерације Борислав Денић (8-2).
Први директор Школе био је Александар Обрадовић, учитељ, а затим су ту дужност обављали Јовица Ивковић, наставник разредне наставе, Живко Јанчић, наставник математике, Мирко Кантар, наставник математике и Петар Ћуковић, наставник физичког васпитања. Сада дужност директора обавља Драган Јовичић, професор физичког васпитања.
Одлуком Скупштине општине Смедерева, почев од школске 1975-76. године, Школи је припојена четвороразредна школа из Петријева са два комбинована одељења. Исте године у оквиру Школе почињу да раде и три одељења специјалне наставе.
На плану културне и јавне делатности Школа је била активан чинилац друштвене заједнице и добила многобројна признања, међу којима су Награда ослобођења Смедерева, једна прва и две друге награде „Школа - културни центар животне средине". Како се град развијао, тако се развијала и школа „Бранислав Нушић". Данас обухвата подручја Месних заједница Лештар, Златно брдо и Петријево.
                  Историјат школе - занимљивости

* Почетак рада школе - 1. септембар 1974. године
* Први директор - Александар Обрадовић
* Бројно стање одељења и ученика прве године по оснивању школе:
   - I разред: 3 одељења и 81 ученик
   - II разред: 2 одељења и 69 ученика
   - III разред: 2 одељења и 66 ученика
   - IV разред: 3 одељења и 78 ученика
   - V разред: 3 одељења и 98 ученика
   - VI разред: 3 одељења и 81 ученик
   - VII разред: 3 одељења и 76 ученика
   - VIII разред: 3 одељења и 84 ученика
* Први ученик генерације - Драгана Павловић
* Први педагог - Велимир Смоловић
* Први секретар - Јовица Ивковић