Основна школа "Бранислав Нушић" Смедерево
О школи
Настава
Документација
Претрага
Унесите појам који тражите:

Руководство школе
Директор школе Драган Јовичић
Помоћник директора школе  
Стручни сарадник - педагог Гордана Милосављевић
Стручни сарадник - психолог Маријана Васиљевић
Секретар школе Александар Вучковић
Шеф рачуноводства Јадранка Ћуковић
Благајник Данијела Јовшић
Библиотекар Весна Јанчар
Помоћни радници
Домар Милан Петровић
Домар Душан Милетић
Кувар Војка Голе
Кувар Тања Анђелковић
Кувар Слађана Пешић
Чистачица Славица Петковић
Чистачица Добрила Спасојевић
Чистачица Биса Милетић
Чистачица Јелена Јовановић
Чистачица Миланка Ђорђевић
Чистачица Силвана Ђорђевић
Чистачица Весна Ранковић
Чистачица Јелена Томић
Чистачица Наташа Владисављевић
Основна школа "Бранислав Нушић" Смедерево / skolanusic@gmail.com