Основна школа "Бранислав Нушић" Смедерево
О школи
Настава
Документација
Претрага
Унесите појам који тражите:

Правилник понашања ученика Основне школе „Бранислав Нушић"

Дужност ученика је:

- да на наставу долази редовно и на време
- да чува школски инвентар и имовину од оштећења и уништавања (писање по школским клупама, зидовима, фасади, спортским теренима)
- да у школу долази прикладно одевен, са пристојном фризуром и уредним ноктима
- да се културно понаша на часовима, у ходницима, школском дворишту, за време одржавања културних, спортских и других манифестација, како бисмо очували традицију и углед наше школе
- да се пристојно понаша према дежурном наставнику, дежурном ученику и техничком особљу

Ученику је у школи забрањено:
- да на часовима конзумира храну (семенке и разне грицкалице) и разне напитке
- да злоупотребљава мобилни телефон (фотографисање, снимање, играње игрица...). У случају да ученик има оправдан разлог да на часу обави хитан позив, дужан је да на почетку часа обавести наставника
- да изазива сукобе и туче и самовољно их решава
- да уноси и користи цигарете, алкохол и наркотике у просторије школе и школско двориште
- да уноси хладно и ватрено оружје и све предмете који могу да изазову повреде или оштећење личне или школске имовине
- да преправља податке у школској документацији
- краде школску или имовину ученика

Очекујемо да се овај правилник поштује, да позитивно утичемо једни на друге. Уколико неки ученик има сазнање да се нека од одредница овог правилника не поштује, дужан је да обавести дежурног наставника, учитеља, разредног старешину, школског полицајца или управу школе.

Овај Правилник понашања саставили су представници Ученичког парламента школске 2008/09. године уз подршку Наставничког већа и Савета родитеља.
Основна школа "Бранислав Нушић" Смедерево / skolanusic@gmail.com